firma

Jak w firmie zarządzać przerwami na kawę?

Z powodu pandemii, brakowało nam przerw na kawę, tak bogatych w nieformalne rozmowy. Chociaż niektórzy uważają to za stratę czasu i pieniędzy, może to być doskonały czynnik wydajności!

Konieczność przerwy w pracy.

Niektórzy pracodawcy uważają, że przerwy na kawę to strata czasu i pieniędzy. Jednak według badań przydatność przerw na kawę wykracza daleko poza relaks. Zachęca do dialogu między kolegami, wymieniają się oni pomysłami, a niektórzy pytają o rozwiązanie problemów w swojej pracy. Przerwy te są zatem okazją do prawdziwej wymiany umiejętności i doświadczeń. Przerwa pozwala również kierownictwu firmy na wzmocnienie spójności między pracownikami i wyeliminowanie napięć. W rezultacie 79% menedżerów ds. zasobów ludzkich docenia istnienie tej przerwy. Długość przerw na kawę powinna być jednak ograniczona, ponieważ zbyt długie lub zbyt częste przerwy na kawę są stratą czasu dla firmy.

Jak najlepiej wykorzystać przerwę w pracy.

Nie lekceważ wystroju kawiarni lub strefy relaksu, niektóre firmy wydają nawet fortunę na wystrój kawiarni i promocję wymiany, która się tam odbywa. Wystarczająco duża przestrzeń na przerwę kawową pozwala pracownikom z różnych działów spotkać się w jednym miejscu. Dzięki temu nawet osoby, które ze sobą nie współpracują, mogą nawiązać ze sobą relacje. Podczas przerwy menedżer może wykorzystać atmosferę do przekazania informacji, które trzeba przekazać. W przypadku pilnych informacji, nie wahaj się przekazać ich podczas przerwy na kawę! To przyciągnie uwagę wszystkich pracowników.

Również menedżer lub dyrektor firmy może wykorzystać przerwy na lepsze poznanie osobowości swoich podwładnych. Od czasu do czasu spotkanie z pracownikami pozwoli Ci lepiej ich poznać, a tym samym lepiej ich prowadzić.

Na koniec warto zauważyć, że kofeina optymalizuje pamięć pracowników i pozwala im się lepiej skoncentrować. Kawa również odgrywa stymulującą rolę, ale nie zapominaj o urozmaiceniu napojów, aby zadowolić tych, którzy jej nie piją.