kredyt

Co to jest zdolność kredytowa i jak ją policzyć?

Zacznijmy od tego, czym jest kredyt. Terminologia kredytowa zarezerwowana, jest wyłącznie dla instytucji bankowych. Reguluje, to prawo bankowe, które wskazuję, iż tylko bank posiada narzędzia do udzielania kredytów dla kredytobiorców. Umowa między bankiem, a osoba zaciągająca kredyt zawiera szereg elementów oraz kredytobiorca jest szczegółowo weryfikowany.

Bank występuje do Biura Informacji Kredytowej, w celu sprawdzenia dotychczasowych lub obecnych zadłużeń osoby ubiegającej się, o kredyt, wywiązywanie się, z płatnościami. BIK przesyła całą historię związaną, z zadłużeniami potencjalnego kredytobiorcy. Kolejnym krokiem, jest ocenienie dochodów kredytobiorcy, w przeliczeniu na członków rodziny, z uwzględnieniem bieżących opłat. Bank, również sprawdza przebieg zatrudnienia, okres i rodzaj umowy zarobkowej.

Umowa kredytowa między bankiem, a kredytobiorcą jest szczegółowym dokumentem, zawierającym szereg elementów m.in. miejsce, czas zawarcia umowy, dane obydwu stron, oprocentowanie oraz zmiany oprocentowania, w ciągu okresu spłaty, wysokość rat, okres, w którym ma zostać spłacone zobowiązanie, określenie celu, na który mają zostać przeznaczone pieniądze, zabezpieczenie kredytowe oraz określenie sposobów, w razie braku spłaty, harmonogram spłat i odstąpienie od umowy.

Zdolność kredytową otrzymujemy, po uprzedniej szczegółowej weryfikacji bankowej.
Kolokwialnie mówiąc kalkulator zdolności kredytowej zawiera okres spłaty kredytu, oprocentowanie, wysokość rat, liczbę członków gospodarstwa domowego, inne zobowiązania finansowe, dochód miesięczny.