Najlepsze konta oszczędnościowe

Konta oszczędnościowe to, obok lokat, produkty przeznaczone do gromadzenia i pomnażania oszczędności. Jednak w przeciwieństwie do nich konta dają większą swobodę w dysponowaniu posiadanymi środkami – klient może w dowolnym momencie wypłacić lub przelać na niego dodatkową sumę. Wszystkie konta oszczędnościowe są oprocentowane, czyli oferują pewny i bezpieczny zysk. Jednak w przeciwieństwie do większości lokat, oprocentowanie tych produktów jest zmienne i zależy od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Obecnie, w czasie rekordowo niskich stóp, stawki proponowane na tego typu kontach są niewielkie, jednak jest to dobry sposób na uchronienie funduszy przed inflacją. Sprawdź najlepsze oferty w rankingu kont oszczędnościowych i pozwól swoim pieniądzom procentować.
Pozycja w rankingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nazwa banku
Getin Bank
Credit Agricole
Bank Pekao
T-Mobile
Citi Handlowy
Millennium
Alior Bank
Nest Bank
BOŚ Bank
Santander
Nazwa konta
Konto Oszczędnościowe
Rachunek Oszczędzam w ofercie "Na start"
Konto Oszczędnościowe
Konto Oszczędnościowe
Konto Oszczędnościowe Citigold
Konto Oszczędnościowe Profit
Konto Oszczędnościowe
Nest Oszczędności
EKOkonto oszczędnościowe Standard
Konto Systematyczne
Logo
Podstawowe informacje i koszty
Atuty rachunku
 • 0 złotych za otwarcie i prowadzenie konta
 • środki na koncie oszczędnościowym są zawsze oprocentowane, pracują od pierwszej złotówki
 • 0 zł za prowadzenie Rachunku Oszczędzam
 • dowolna kwota i termin wpłat
 • wypłaty bez szkody dla odsetek
 • wypłaty bez utraty naliczonych odsetek
 • odsetki naliczane co miesiąc
 • wpłaty i wypłaty środków możesz realizować bezgotówkowo
 • 0 zł za prowadzenie konta oszczędnościowego
 • 5 walut do wyboru: PLN, EUR, USD, GBP, CHF
 • możliwość realizacji przelewów natychmiastowych
 • wypłata gotówki bez utraty odsetek
 • oszczędność w złotówkach lub w walucie obcej: EUR, USD, GBP
 • 0 zł - za otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego
 • wpłata i wypłata bez utraty odsetek
 • zasilaj dowolnie: jednorazowo lub regularnie
 • nieograniczone wpłaty i wypłaty w dowolnej wysokości
 • zachowanie odsetek przy wypłacie środków
 • możliwość wpłaty dowolnej kwoty
 • możliwość wypłaty w dowolnym momencie, bez utraty odsetek
 • 0 zł za prowadzenie konta
 • bez kwoty minimalnej i maksymalnej - odkładasz dokładnie tyle ile w danej chwili możesz i potrzebujesz
 • wypłacasz kiedy potrzebujesz i bez utraty odsetek
 • wpłacaj i wypłacaj, kiedy chcesz bez utraty odsetek
 • podwyższone oprocentowanie do 1,5% dla systematycznie oszczędzających
Opłata za otwarcie konta
0 zł
0zł
0zł
0 zł
0zł
0zł
0zł
0zł
0zł
0 zł
Opłata za prowadzenie rachunku
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
0zł
0 zł
0 zł
0 zł
0 zł
Przelew internetowy
 • 0 zł - pierwszą operacja w miesiącu
 • 9 zł - kolejne przelewy/wypłaty w miesiącu
 • 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu
 • 5 - 10 zł - każdy kolejny przelew (w zależności od posiadanego konta osobistego)
 • 0 zł - przelewy wewnętrzne przez serwis mobilny
 • 7 zł - pozostałe przelewy
 • 0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny i zewnętrzny
 • 5 zł - kolejne przelewy
 • 0 zł - pierwszy przelew lub wypłata w miesiącu
 • 10 zł - drugi i kolejny przelew w miesiącu
 • 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu
 • 7,5 zł - drugi i każdy kolejny przelew w miesiącu
 • 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu
 • 5 zł - każdy kolejny przelew wewnętrzny
 • 10 zł - każdy kolejny przelew zewnętrzny
 • 0 zł - pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu
 • 5 zł - każdy kolejny przelew wewnętrzny oraz każdy przelew zewnętrzny
 • 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu
 • 10 zł - kolejny przelew
 • 0 zł - pierwszy przelew w miesiącu
 • 10 zł - każdy kolejny
Zlecenie stałe
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
niedostępne
5 zł (zdefiniowanie i realizacja)
niedostępne
10 zł
Oprocentowanie maksymalne
Oprocentowanie maksymalne
3,50%
3%
3%
3%
2,70%
2,70%
2,50%
2,25%
2%
1,50%
Okres obowiązywania
12 miesięcy
4 miesiące
180 dni
92 dni
6 miesięcy
100 dni
12 miesięcy
2 miesiące
bezterminowo
bezterminowo
Kwota maksymalna
10 000 zł
50 000 zł
30 000 zł
50 000 zł
300 000 zł
100 000 zł
6 000 zł
50 000 zł
50 000 zł
20 000 zł
Kapitalizacja
miesięczna
kwartalna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
Dodatkowe informacje
-
 • 0,44% - oprocentowanie dla nadwyżki ponad 50 tys. zł 
 • wymagane konto osobiste w Credit Agricole
 • 0,7% - oprocentowanie środków powyżej 30 tys. zł
 • limit 30 tys. zł - dotyczy posiadaczy Konta Przekorzystnego
 • limit 100 tys. zł - jeśli założysz Konto Oszczędnościowe Premium wraz z Kontem Świat Premium lub Eurokontem Prestiżowym
 • 1,04% - oprocentowanie dla nadwyżki środków ponad 50 tys. zł 
 • oprocentowanie promocyjne dotyczy nowych klientów, którzy od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. nie posiadali konta w banku
 • limit maksymalnie 1 konto
 • obecni klienci, pod warunkiem wpływu wynagrodzenia na konto osobiste, mogą otrzymać 1,5% dla kwot do 50 tys. zł do 31 grudnia 2019 r.
 • konto z promocyjnym oprocentowaniem można założyć do 25.09.2019 r.
-
 • 1,4% - oprocentowanie nadwyżki ponad 100 tys. zł
oprocentowanie obowiązuje klientów,
 • którzy skutecznie złożyli wniosek o świadczenie Rodzina 500+ przez system bankowości internetowej Alior Banku
LUB
 • na ich rachunek osobisty w Alior Banku wpływa to świadczenie
 • 2% - oprocentowanie dla nadwyżki środków ponad 50 tys. zł
 • oprocentowanie obowiązuje w miesiącu otwarcia rachunku i przez kolejne dwa miesiące kalendarzowe
 • 1,5% - oprocentowanie nadwyżki ponad 50 tys. zł 
 • warunki uzyskania oprocentowania promocyjnego:
 • aktywne konto osobiste i karta debetowa
 • dokonanie transakcji kartą na min. 500 zł miesięcznie
 • wyrażenie wymaganych zgód marketingowych, podać nr telefonu i e-mail,
 • zasilenie rachunku osobistego kwotą min. 1500 zł miesięcznie
 • 20 zł - minimalna kwota zasilenia w ramach Automatycznego Oszczędzania
 • oprocentowanie uzależnione od włączenia usługi Automatycznego Oszczędzania (zlecenie stałe) dla posiadaczy Konta Jakie Chcę lub Konto VIP i regularnego zasilania konta
Oprocentowanie standardowe
Oprocentowanie standardowe
 • 0,85% dla środków do 50 000 zł
 • 0,95% dla nadwyżki od 50 000 zł do 100 000 zł
 • 1,05% dla nadwyżki od 100 000,01 zł do 500 000 zł
 • 1,25% dla nadwyżki powyżej 500 000 zł
0,14%
0,70%
1,04%
 • 0,1% - podstawowe
 • 0,8% - oprocentowanie maksymalne, naliczane dla:
 • kwot do 200 tys. zł 
 • 50% równowartości ""wartości zaangażowania klienta w produkty inwestycyjne i ubezpieczeniowe
 • 0,6% - dla środków do 50 tys. zł
 • 0,7% - dla środków od 50 do 100 tys. zł
 • 0,9% - dla środków od 100 do 250 tys. zł
 • 1,0% - dla środków od 250 do 500 tys. zł
 • 1,1% - dla środków powyżej 500 tys. zł
0,89%
1,22%
 • 1% - dla środków do 50 tys. zł
 • 1,1% - dla nadwyżki ponad 50 tys. zł
0,40%
Kwota maksymalna
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
brak
Kapitalizacja
miesięczna
kwartalna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
miesięczna
Dodatkowe informacje
-
-
-
 • możliwość wydania karty debetowej do rachunku oszczędnościowego
warunki naliczenia oprocentowania maksymalnego:
 • utrzymanie na rachunkach w banku średniego salda w kwocie min. 200 tys. zł
 • posiadanie aktywnego Profilu Klienta
-
 • możliwość wydania karty debetowej Mastercard do rachunku oszczędnościowego
 • oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR 3M i marżę banku (-0,5%)
 • wymagane konto osobiste w Nest Banku
-
-
Jakie konto oszczędnościowe wybrać?

Osoby, które chcą zacząć bezpiecznie oszczędzać, a przy okazji na tym zarabiać, często stoją przed wyborem: lokata czy konto oszczędnościowe? Oba te produkty są oprocentowane i służą do gromadzenia oszczędności, jednak wiele je różni. Nie można też mylić konta oszczędnościowego z kontem osobistym – te, mimo słowa „konto” w nazwie, służą do zupełnie innych celów.

Konto oszczędnościowe a lokata

Tym, co łączy te dwa produkty, jest oprocentowanie. Klient, umieszczając środki na lokacie lub koncie osobistym, niejako oddaje je do dyspozycji bankowi, a ten odpłaca się odsetkami. Oprocentowanie to działa jednak zupełnie inaczej w przypadku tych dwóch produktów. Większość lokat charakteryzuje się stałym procentem – jak można się domyślić, nie ulega on zmianie przez cały okres trwania umowy. Z kolei w przypadku kont mamy do czynienia z oprocentowaniem zmiennym, uzależnionym od wahań stóp procentowych NBP. To automatycznie idzie w górę, gdy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na podwyżkę stóp i odwrotnie. Dlatego ostateczny zysk z konta oszczędnościowego jest trudniejszy do oszacowania (przynajmniej w dobie zmiennych stóp) niż ma to miejsce w przypadku lokat.

Konto oszczędnościowe tak naprawdę nie ma żadnego terminu obowiązywania. Można korzystać z niego przez wiele lat. Lokata z kolei ma pewien termin zapadalności – zakłada się ją na określony czas. Nie można wówczas wpłacać i wypłacać pieniędzy z tego produktu – są one zamrożone. W przypadku kont oszczędnościowy klient ma w tym zakresie większą swobodę. W większości ofert banki pozwalają na bezpłatną wypłatę środków tylko raz w miesiącu – kolejne liczą się z opłatą. Warto więc zwrócić uwagę, czy koszt takiej operacji nie przekroczy ewentualnego zysku z odsetek – w przeciwnym razie, jeśli będziesz za często korzystał z opcji wypłaty, możesz na takim postępowaniu stracić.

Założenie konta oszczędnościowego – przynajmniej takiego na wysoki procent – wiąże się zazwyczaj z posiadaniem ROR-u w tej samej instytucji. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku lokat, jednak wśród nich prędzej odnajdziesz ofertę nieobarczoną takim warunkiem – szczególnie, jeśli przyjrzysz się depozytom długoterminowym.

Terminem związanym z produktami oszczędnościowymi, który warto znać, jest kapitalizacja odsetek. Oznacza on dopisywanie zarobionych na koncie czy lokacie odsetek do początkowego kapitału. W ten sposób powstaje nowa, wyższa kwota, od której naliczane są kolejne zyski. Zgodnie z tym tropem, im częściej kapitalizacja ma miejsce, tym lepiej dla oszczędzającego. Jeśli chodzi o konto oszczędnościowe, to proces ten następuje regularnie, co pewien czas – zazwyczaj miesiąc. Z kolei w przypadku większości lokat, kapitalizacja odsetek ma miejsce tylko raz, na koniec okresu obowiązywania depozytu.

Z kapitalizacją wiąże się z kolei inna kwestia, a mianowicie podatek od dochodów kapitałowych w Polsce, zwany potocznie podatkiem Belki. Nakładany jest on na zysk ze wszystkich produktów dla oszczędzających – zarówno lokat, jak i kont oszczędnościowych. Wynosi on 19 proc. uzyskanej w danym okresie kwoty odsetek. Im częściej następuje ich kapitalizacja, tym częściej jest więc pobierana danina.

Rozstrzygnięcie, który z produktów oszczędnościowych jest korzystniejszy, nie może być jednoznaczne. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości klienta. Jeśli zależy Ci na elastyczności i swobodniejszym dysponowaniu środkami – wybierz konto oszczędnościowe. Z kolei osoby, które chcą znać kwotę zysku jeszcze przed ulokowaniem oszczędności, będą bardziej zadowolone z lokaty.

Konto oszczędnościowe a konto osobiste

Podczas gdy konto osobiste uznawane jest za główny produkt bankowy, za pomocą którego klient może prowadzić rozliczenia, dokonywać opłat czy otrzymywać na nie wynagrodzenie, konto oszczędnościowe jest raczej jego dodatkiem. Ten pierwszy, zwany inaczej ROR-em, nie jest dobrym miejscem na gromadzenie nadwyżki środków. Zdecydowana większość z nich nie jest bowiem oprocentowana, czego nie można powiedzieć o kontach oszczędnościowych. ROR powinien być raczej wykorzystywany do wykonywania bieżących transakcji czy opłacania zobowiązań.

Inaczej przedstawia się również funkcjonalność obu tych produktów. Konto osobiste daje dużo większy dostęp do środków. Oszczędnościowe teoretycznie też, jednak liczba transakcji z jego użyciem w miesiącu jest ograniczona. ROR, dzięki dołączonej do niego karcie debetowej, pozwala na opłacanie bieżących wydatków czy korzystanie z bankomatów. W przypadku konta oszczędnościowego nie ma takiej możliwości, a rodzaje transakcji, jakich można za jego pomocą dokonywać, jest mocno ograniczona.

Przy wyborze konta oszczędnościowego warto zwrócić uwagę także na specjalne oferty i promocje. Zazwyczaj dotyczą one wyższego oprocentowania przez pewien czas obowiązywania umowy – wiążą się jednak z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków. Najczęściej takie oferty skierowane są do nowych klientów. Banki nierzadko wymagają też utrzymywania danej kwoty na powiązanym z kontem oszczędnościowym ROR-ze czy też zapewniania wpływów z wynagrodzenia w konkretnej kwocie.

Inny istotny element to suma, jaką możesz wpłacić na konto oszczędnościowe. Teoretycznie nie ma tutaj żadnych obostrzeń i kwota depozytu może być dowolna. Jednak wiele tego typu produktów daje wyższe oprocentowanie pod warunkiem, że znajdzie się na nim określone saldo – górna granica to zazwyczaj 10 lub kilkadziesiąt tysięcy złotych. Każda kwota powyżej tego pułapu automatycznie oznacza obniżkę stawki, przez co dane konto oszczędnościowe nie będzie już tak atrakcyjne. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji upewnij się, że lokując swoje oszczędności na danym koncie nie wybierasz ostatecznie gorszej oferty.

Specjalne oferty proponujące wyższe oprocentowanie są ograniczone czasowo, jednak uważni obserwatorzy rynku tych produktów mogą na nich wiele zyskać. W czynieniu takich obserwacji pomoże Ci ranking kont oszczędnościowych, który uwzględnia także bankowe promocje.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza, że się na to zgadzasz.